Quenes Somos

www.adeto.es

Quenes Somos

A Asociación de autónomos de comercio, hostalaría, industria e de centros comerciais abertos de Tomiño (ADETO) nace en decembro de 2005 como unha agrupación de empresarios de varios sectores que desenrolan a súa actividade no Concello de Tomiño.

Asociación

En decembro de 2011, tralo acordo adoptado en asemblea xeral, procedeuse a dar de baixa á Asociación na Sección provincial de mediación, arbitraxe e concialiación de Vigo (SMAC) e constituíuse a Asociación de autónomos de comercio, hostalaría e industria de Tomiño regulada pola Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociacións, depositando a correspondente acta e Estatutos no rexistro de asociacións dependente da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da provincia de Pontevedra.

Atópanse entre os fins da Asociación:

  • A defensa dos intereses empresariais dos membros asociados, ostentando así a súa representación.
  • Servir de enlace entre os empresarios asociados. 
  • Organizar actividades de carácter asistencial e prestar servicios de asesoramento e información, a cargo de profesionais, ao servizo dos empresarios asociados.
  • Recibir, estudar e clasificar os problemas que planteen os empresarios asociados e realizar as xestións para a súa solución.
  • Calquer outro problema que poida xurdir e que esté dacordo e en consoancia cos principios que inspiran esta asociación.

Xunta Directiva

Na actualidade, a plantilla laboral da asociación conta cunha xerente e a actual xunta directiva está composta por:

EVENTOS:

Arriba
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

DÍAS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

HRS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

MIN

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

SEG